İşlem Yapılıyor.
4.Uluslararası 33.Ulusal Biyofizik Kongresi
31 Ağu 2022 Çarşamba, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik Kriterlerine Uygun
English Türkçe
---

KURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Her bir kursun ücreti 1000 TL'dir. Her kurs için 20 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Başvuru sayısı 10'un altında ise malesef kurslarımız yapılmayacaktır. Kurs ücreti, kursiyerlerin öğle yemeği dahil tüm kurs giderlerini karşılamaktadır.

 

 

KURS-I. UYGULAMALI HEMODİNAMİ KURSU

 

Kursu Düzenleyenler,

 

Prof. Dr. Eylem TAŞKIN GÜVEN, Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Celal GÜVEN, Adıyaman Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Salih Tunç KAYA, Düzce Üniversitesi    

Katılımcı Sayısı. 20 kişi

 

Kursun temel amacı, kardiyak fizyoloji ve patoloji çalışmalarında önemli yere sahip olan hemodinami tekniklerini tıp, biyoloji vb alanlarda eğitim almış ve devam etmekte olan bilim insanlarını ile paylaşılması ve bu alanda araştırmak yapmak isteyen araştırmacılara bu tekniklerin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, kurs kapsamında öğrenilecek teknikler sayesinde kendi mevcut ilgi alanlarına ek olarak kardivasküler parametreleri ekleyerek çalışmalarını genişletmek isteyen bilim insanlarına katkı sağlanması kursun amaçları arasındadır.

Bu amaç doğrultusunda, öğrenme hedefleri;

  1. Karotis ve femoral arter kanülasyonu ve direk yöntemle kan basıncı ölçümü
  2. Kalp atım hızı ölçümü
  3. Trakeostomi ile yapay solunum cihazına bağlama
  4. Sıçanlarda entübasyon
  5. Deney hayvanlarından EKG kaydı

 

Hedef kitle: Yapılması planlanan bu kursa, kardiyovasküler fizyolojiye gönül vermiş/vermekte olan tüm yüksek lisans, doktora öğrencileri, asistanlar ve öğretim üyelerinin dâhil olduğu geniş bir katılım kitlesi hedeflenmektedir. Kursa katılımcı olacak adaylarımızdan tek beklentimiz, kardiyovasküler sistem hasarının araştırılmasına ilgi ve meraklarının olmasıdır. Elbette kardiyovasküler cerrahiye yatkınlığı, ilgisi olan ve hali hazırda bu yöntemlerden bir veya birkaçını kullanıyor olmak, hedeflenen el becerilerinin kazanılması için kişisel bir kolaylık sağlayacağı kesindir.

 

 

Kurs Programı.

 

8:30-9:15-Hemodinami Ölçüm Metotları ve Sistemleri----Teorik

 

9:15-9:30-Çay Arası

 

9:30-10:30-Hemodinamik teknikleri—Pratik

 

10:30-12:30-Katılımcı Uygulamaları

 

 

Teorik anlatımlarda, uygulama bölümlerinden gösterilecek olan, trakeostomi, karotid arter kanülasyonu, torakotomi, EKG kaydı ve kan basıncı ölçümü için detaylı olarak görseller kullanılarak anlatılacaktır. Ayrıca deney hayvanlarındaki uygulamalarda, katılımcılar 10’ar kişilik iki gruba ayrılacaktır. Adıyaman Üniversitesi, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarında mevcut bulunan iki sistemde, hemodinamik teknikler iki eğitmen tarafından ayrıntılı olarak gösterilecektir. İlk olarak deney hayvanları anestezi edilecektir. Trakeostomi yapılarak suni solunum gerçekleştirilecektir ve sonrasında sağ karotid arter/femoral arter ve ven kanülasyonu yapılarak kan basıncı ölçümü ve damar içi madde enjeksiyonu yapılacaktır. Kalp atım sayısı ve Arteriyel kan basıncı stabilizasyonu sağlanması için 5 dk beklenecektir. EKG kaydı eş zamanlı olarak alınacak ve analizi anlatılacaktır.

 

 

KURS II. DÜZ KAS FONKSİYONLARININ İN-VİTRO OLARAK ÖLÇÜLMESİ

 

Kursu Düzenleyenler,

Dr. Öğr.Üyesi Gülsün MEMİ, Adıyaman Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Zarife Nigar Ö.KUMRAL, Marmara Üniversitesi        

 

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

 

Temel tıp bilimleri araştırmalarında 150 yılı aşkın bir süredir kullanılan izole organ banyosu sistemini kullanılmaktadır. İzole organ banyosu sistemi dokunun in-vitro ortamda işlev görmesine izin verdiği için çalışmacılara birçok fonksiyonun test edilmesine olanak sağlamaktadır ve günümüze kadar kullanıldığı araştırmalar modern tedavilerin birçoğunun temelini atmıştır. Bu kursun temel amacı izole organ banyosunun temel prensiplerinin bilim insanları ile paylaşılması ve pratik uygulamaların gösterilerek uygulanmasıdır. Bu kursta uygulamalı olarak öğretilecek teknikleri katılımcılar kendi bilimsel çalışmalarında kullanabileceklerdir. Bu kursun öğrenim hedefleri;

  1. İzole organ banyosunun kurulumu ve dokuya uygun solüsyon hazırlanması (Biopac- MP36 sistemi ile)
  2. Farklı düz kas örneklerinde (corpus cavernosumi detrusor, mide ve ileum) kasılma-gevşeme yanıtlarının kayıt altına alınması
  3. Patofizyolojik koşullarda ve çeşitli kimyasalların etkisi altında oluşan kasılma ve gevşeme yanıtlarının incelenmesi
  4. Elde edilen kasılma-gevşeme yanıtlarının analizi (logaritmik kasılma ve/veya gevşeme yanıtlarının % olarak ifade edilmesi) değerlendirilmesi.

 

Hedef kitle: Yapılması planlanan bu kursa, düz kas fonksiyonları hakkında çalışma yapmak/deneyim kazanmak isteyen temel tıp bilimleri yüksek lisans, doktora öğrencileri, asistanlar ve öğretim üyelerinin dâhil olduğu geniş bir katılım kitlesi hedeflenmektedir. Kursa katılımcı olacak adaylarımızdan tek beklentimiz, izole organ banyosu ve düz kas fonksiyonlarına ilgi duymalarıdır.

 

Kurs İçeriği.

 

8:30-9:15-İzole organ banyosu ve düz kas fonksiyonları---Teorik

 

9:15-9:30-Çay Arası

 

9:30-10:30-Organ banyosu kurulumu ve düz kas preparatlarının hazırlanarak ölçüm alınması—Pratik

 

10:30-12:30-Katılımcı Uygulamaları ve Veri Analizi

 

Teorik anlatımlarda izole organ banyosunun temel bileşenleri, in-vitro ortamda organ için ihtiyaç duyulan ideal ortam ve dokuya göre değişim gösterebilecek özellikler örneklerle anlatılacak. Düz kas kontraktil yanıtların değerlendirilmesi gibi fonksiyonel ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve bu ölçümler için gerekli altyapı hazırlıklarının görseller kullanılarak anlatılması hedeflenmektedir.

Teorik dersi takiben katılımcılar pratik uygulamalar için 10’ar kişilik gruplara ayrılacaktır. Bir grupta doku alımı ve doku hazırlığı aşamaları gösterilirken diğer grupta eş zamanlı olarak izole organ banyosunda doku asılması ve kayıt alınması gösterilecektir. Sonrasında grup değişimi ile her iki grubun tüm deneysel sürece hakim olması sağlanacaktır Laboratuvar uygulamalarını takiben her kas stripi izometrik kasılma kuvveti ölçmek için kullanılan kuvvet-yer değiştirme transdüseri (TDA-94 COMMAT; COMMAT İletişim A.Ş., Ankara, Türkiye) aracılığıyla uygun yazılım (Polywin 95 ver 1.0 COMMAT; COMMAT İletişim Co.). ile işaretlenen alanlarda (ilaç uygulamaları sırasında yazılımda uygun işaretleme teknikleri ile) ortalama ± SD değerleri alınarak istatistik programında kasılma/gevşeme eğrileri çizilecek. Söz konusu yanıtların analizi de uygulamalı olarak gösterilerek elde edilen verilerin ne anlama geldiği kursiyerlerle tartışılacaktır.

 

 

Bu Web Sitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Tasarlanmıştır